head-top-bg

produkty

  • 3-Indoleacetic Acid (IAA)

    Kwas 3-Indolooctowy (IAA)

    Kwas 3-indolooctowy (IAA) to rodzaj endogennej auksyny wszechobecnej w roślinach, należącej do związków indolowych. Jest to substancja organiczna. Czysty produkt to bezbarwny kryształ liścia lub krystaliczny proszek. Zmienia kolor na róż pod wpływem światła. Jest łatwo rozpuszczalny w absolutnym etanolu, octanie etylu, dichloroetanie oraz rozpuszczalny w eterze i acetonie. Nierozpuszczalny w benzenie, toluenie, benzynie i chloroformie. Kwas 3-indolooctowy ma dwoistość do wzrostu roślin i różne części rośliny mają na niego różną wrażliwość.