head-top-bg

produkty

  • Urea

    Mocznik

    Mocznik Lemandou zawierający 46% azotu jest nawozem azotowym w stanie stałym. Nawozy mocznikowe są szeroko stosowane w rolnictwie. Jest to najpowszechniejsza forma nawozu azotowego stosowana na całym świecie. Są uważane za ekonomiczne źródło azotu. Wytwarzany z amoniaku i dwutlenku węgla, ma najwyższą zawartość azotu spośród wszystkich stałych nawozów azotowych. W postaci granulatu mocznik można nanosić bezpośrednio na glebę przy użyciu konwencjonalnego sprzętu do rozlewania. Oprócz aplikacji doglebowych nawozy mocznikowe można również stosować do fertygacji lub do aplikacji dolistnej. Jednak nawozów mocznikowych nie należy stosować w uprawach mniej glebowych, ponieważ mocznik natychmiast wypłynie z pojemnika.